H-toren van WTC Amsterdam

H-toren van WTC Amsterdam

Voor World Trade Center (WTC) Amsterdam heeft EQUANS de technische installaties van de 27 verdiepingen tellende H-toren vernieuwd. Verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de installaties waren hierbij belangrijke uitgangspunten. EQUANS heeft Cadis de opdracht gegeven om alle sanitaire faciliteiten te voorzien van een preventief lekdetectiesysteem en monitoring.  Het resultaat is een installatie met lager energiegebruik en verbeterd comfort. Met deze aanpassingen realiseert WTC Amsterdam haar duurzaamheidsdoelstelling. De renovatie zorgt voor een toekomstbestendige toren H, met een hoog kwaliteitsniveau voor de gebruikers.

Locatie: WTC Amsterdam
Product referentie: MBV-MONI-SAVER