Lora Leak Sense Control

Product referentie: Ca-Lora-Leak-Sense-Control

De CADIS Leak Sense Control is een monitoring- en controlesysteem voor detectie van waterlekken. Plaatsing van dit systeem laat u toe uw gebouw op meerdere plaatsen te controleren en te beschermen voor lekken.

Door het gebruik van draadloze detectie probes en draadloos aangestuurde kranen is dit systeem zeer flexibel en schaalbaar. Dit systeem kan standalone of in combinatie met in-line lekdetectie (Aquavision Control) gebruikt worden.

 

Het systeem bestaat uit 3 types componenten:

 

Een centrale monitoringmodule (A): Deze centrale module staat in voor de communicatie tussen de verschillende componenten en voorziet de gebruiken van een web-interface om het systeem in te stellen, te beheren en uit te lezen. Bij een detectie van een lek zal deze module de leidingen die het lek voeden (“de beschermde zone”) afsluiten en alarmen genereren.

 

Draadloze waterlekdetectieprobes (B): Deze probes detecteren de aanwezigheid van water en communiceren draadloos met de centrale monitoringmodule. Deze probes zijn voorzien van batterij en kunnen eenvoudig geplaatst worden. Deze probes kunnen in technische ruimtes, badkamers of andere plaatsen gevoelig aan waterschade geplaatst worden.

 

Draadloos aangestuurde MBV-Saver Kranen (C): Deze kranen worden in de wateraanvoerleidingen gemonteerd. Deze kranen werken op een voedingsspanning van 230V en communiceren draadloos met de centrale monitoringsmodule. Wanneer de centrale monitoringsmodule melding krijgt van een lek, ontvangen alle kranen in de geaffecteerde zone een commando om te sluiten. Belangrijk is dat deze kranen zo geïnstalleerd moeten worden dat ze de brandleiding nooit kunnen afsluiten.